BAŞLANGIÇ

GRAMMAR BAŞLANGIÇ KONULARI

FETHİ ARSLAN
BAŞLANGIÇ
BAŞLANGIÇ / ELEMENTARY SEVİYESİ TÜM KONULAR 4

Elementary Level Grammar Topics 4/ Başlangıç Seviyesi Gramer Konuları 4

FETHİ ARSLAN
BAŞLANGIÇ
BAŞLANGIÇ / ELEMENTARY SEVİYESİ TÜM KONULAR 3

Örnekler ; She was at the party. / Partideydi. We weren’t at the party. / Partide değildik. Yukarıdaki özne ( she,he..)lere göre kullanımları artırabilirsiniz.

FETHİ ARSLAN
BAŞLANGIÇ
BAŞLANGIÇ / ELEMENTARY SEVİYESİ TÜM KONULAR 2

Object Pronouns ( me, you, him, her ), There is /There are ( Fiziksel alanda olmayı ifade eder ), Present Simple ( Zaman kavramına geçişte ilk konu – Geniş Zaman), Frequency Adverbs / Sıklık zarfları, Present Continuous ( Şimdiki zaman ), Present Continuous for Future ( Şimdiki zamanın gelecek zaman anlamında kullanılması ), Like / love / hate + ing ( sevme ve nefret ifadeleri ), Prepositions of Place ( yer bildirme edatları – on,in under, etc. )

FETHİ ARSLAN
BAŞLANGIÇ
BAŞLANGIÇ SEVİYESİ TÜM KONULARIN TEKRARI / DERS 1

Başlangıç Seviyesi İlgili Dersleri / Tekrar 1 - Daha önce yazılarla verdiğimiz Başlangıç / Elementary düzeydeki derslerin tamamını birkaç derste tekrar edeceğiz.

Conquer English
BAŞLANGIÇ
DO, DOES / PRACTICAL ENGLISH 2

Geniş zaman (genelde do-does olarak bilinir ) ile ilgili açıklamaları ( Elementary ) bölümünde ayrıntılı olarak bulabilirsiniz. Biz bu dersimizde ise pratik anlamda geniş zamanı nasıl kullanacağımızı örneklerle vereceğiz.

Conquer English
BAŞLANGIÇ
PRACTICAL ENGLISH 1 / PRATIK İNGİLİZCE 1

Social English / Elementary Revision ( tekrar )

Conquer English
BAŞLANGIÇ
TOP 500 ELEMENTARY WORD LIST ( A-K )

Genel takipçilerimiz için, temel seviyede bilinmesi zorunlu en önemli ingilizce kelimeleri sunuyoruz. Bu çalışma, bilimsel verilere göre hazırlanmıştır. Bu kelimeler ezberlenmeden Pre-Intermediate ( ön orta ) seviye konuları anlamak ve o seviyede dili kullanmak zor olacaktır. Bu çalışma a harfinden h - ye kadar hazırlandı. İkinci çalışmada ise diğer kelimeler yer alacaktır.

Conquer English
BAŞLANGIÇ
CONNECTORS (BUT, AND, SO, BECAUSE)

İngilizcede aynı fikirleri birleştirmek ve cümleye yeni bir fikir eklemek için kullanırız.