BAŞLANGIÇ

GRAMMAR BAŞLANGIÇ KONULARI

Conquer English
BAŞLANGIÇ

Eylemlerde bir şart öne sürüyorsak, ingilizcede bunun karşılığı basit düzeyde  " if - eğer "  olacaktır.

If I pass test, I will be happy.  Eğer testi geçersem mutlu olurum.

If you don't call John, he won't come. Eğer John'u aramazsan , gelmeyecek.

If we don't have any friend to talk, it is difficult to come over our personal problems. Eğer konuşacak arkadaşımız yoksa, kişisel problemleri çözmek zordur.

If I do this business without permission, my parents will be really angry. Eğer bu işi izinsiz yaparsam ailem çok kızacak.

If I get my lips pierced, all my friends will laugh at me. Eğer dudağıma deldirirsem, arkadaşlarım çok güler.

 

"If "kalıbını Past Tense ' de kullanabiliriz :

If She left me, George would be very sad. Eğer  terketseydi, George çok mutsuz olurdu.

If he didn't like the food, he would eat something different. Eğer yemeği sevmediyse, başka birşey yiyebilirdi

If he said something to his teacher about cheating, he would forgive him. Eğer kopya ile ilgili birşey söyleseydi, onu affederdi.

comments powered by Disqus