BAŞLANGIÇ

GRAMMAR BAŞLANGIÇ KONULARI

Conquer English
BAŞLANGIÇ

Don't forget! / Unutma !

İngilizcede bir kaç şekilde emir ( imperatives ) cümlelerini kullanırız .

1 instructions / talimatlar, direktifler ;

Do your job ! / İşini yap

Answer the question . / Soruyu cevapla.

Come here. / Buraya gel.

Fasten your seat belt. / Kemerini bağla

Milk the cow. / İneği sağ.

Open your book. / Kitabını aç.

2 Imperatives for Advice / tavsiye emirleri

Wear your coat. / Montunu giy.

Stay inside the room. / Odada kal.

Take aspirin. / Aspirin al, (iç)

3 Invitation / Davet

Come to our party. / Partimize gel.

Have tea. / Çay al

Come and see me at 5. / Gel ve 5'de beni gör.

4 Request / Rica

Please, sit down and do your task. Lütfen oturun ve görevinizi yapın.

Please, fill in the form Lütfen formu doldurun.

5 Orders / Emirlerde

Don't run in the corridor. Koridorda koşmayın.

Bu quiet ! .Sessiz olun.

Don't ( do not ) stay near windows. Pencereye yaklaşmayın.

Never take a lift. Asansörü asla kullanmayın.

comments powered by Disqus